Illustrator: Silvia Weve

Børnenes Byggeskole 360˚

I 2020 åbnede Børnenes Byggeskole 360° i København med det erklærede mål at sikre børns stemme i byggeriet. 

BIBIANA Danmark har siden 2011 arbejdet med børnebrugerinddragelse i kultur, kunst og arkitektur. Vi har på vores Danmarkstogter i 2016 og 2017 formidlet børns tanker og holdninger til det byggede miljø omkring dem til byplanlæggere, bygherre og stadsarkitekter landet over. Børnenes Byggeskole 360˚ er en naturlig forlængelse af vores tradition med omverdensinddragelse og børn i fokus. 

Børnenes Byggeskole 360˚ tilbyder undervisning i korte og lange forløb til børn i alle aldre. Her kan børn og unge følge nybyggeri og områdefornyelse fra idefasen til færdigt bygger i forløb, der når 360˚ rundt om byggeriet. Byggeskoleeleverne arbejder selv med byggeriets fagligheder, når de ideudvikler, skitserer, visualiserer og bygger modeller af deres egne visioner for byggeriet.

BIBIANA Danmarks samskabelsesprocesser i børnehøjde har til formål at klæde børn og unge på til at tage stilling til byens rumlige værdier, lære dem at forstå arkitekturens sprog og føre dem gennem byggeriets mange facetter og faser. Undervisningen styrker børnenes demokratiske engagement, når eleverne lærer at give udtryk for deres tanker og holdninger til det byggede miljø omkring dem.

Virtual Reality

På Børnenes Byggeskole 360° får eleverne et kursus i VR, således at de både kan bruge værktøjet kreativt og få et indblik i, hvordan byggebranchen bruger VR.
Helt konkret får eleverne bl.a. til opgave at tegne deres drømmeby for børn og unge. VR værkerne bliver sat sammen til et stort værk med bidrag fra alle de klasser, som har besøgt Byggeskolen. Det samlede værk hedder 'Min Drømmeby'.

Samarbejde

Vi arbejder på informationen om vores fabelagtige samarbejder.
BIBIANA Danmark - Ørestads Boulevard 55 B 2300 København S
BIBIANA Hirtshals - Vodbindervej 2, 9850 Hirtshals
info@bibianadanmark.dk
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram