BIBIANA Byggeskole

Byggeskolen for børn og unge på Papirøen 360°

Byggeskolen for børn og unge på Papirøen 360˚ for indskolingen og specialklasser
Varighed: 3 timer inklusiv frokost

Papirøen

Papirøen hedder også Christiansholm og er en kunstigt opdæmmet ø anlagt i 1695. I mange år var der krudtlager på øen med en del uheld og eksplosioner til følge, så placeringen af den lille ø et godt stykke fra bebyggelserne på Christianshavn var god. Navnet Papirøen fik den, da pressen i 1958 begyndte at bruge den til fælles papirlager til de mange aviser, der blev trykt i København. Nu skal Papirøen udvikles til en helt ny bydel med boliger, butikker, restauranter, madmarked og et vandkulturhus. Det er planen, at bydelen skal stå færdig i 2023 og udgravningen til alle de nye bygninger er allerede i fuld gang.

Kedelsmedjen

I den gamle Kedelsmedje på Papirøen – den eneste bevarede bygning – driver BIBIANA Danmark byggeskole med det formål at sikre børns stemme i det helt nye kvarter, der planlægges her med beboelse, butikker, svømmehal, og madmarked. I forløbet stifter eleverne bekendtskab med byggeriets mange facetter fra byplanlægning til færdigt byggeri og de ender med at ideudvikle og visualisere deres egen vision for Papirøen.
I indskolingen visualiserer vi byggeriet ved hjælp af vores store samling af illustrationskunst fra børnebøger, der har arkitektur og byggeri som tema. Børnene fortæller videre på historierne og laver deres egen ’byggehistorie’, når de tegner i tre dimensioner og indretter svømmehallen i De tre Bukkebruse i Badeland eller visualiserer Palle alene i verden i den store, mennesketomme model, vi har af Papirøen.
I Byggeskolen leger vi læringen ind og fabulerer og fantaserer os frem, når børnene skal give deres eget bud på byplanlægning i Københavns nyeste kvarter. Forløbet har bæredygtighed som overlægger og inddrager FNs Verdensmål.

Elevernes udbytte af forløbet

Det er et vigtigt element i alle børns dannelse at kunne forstå og bruge arkitekturens sprog, samt som oplyste borgere at kunne forholde sig til det byggede miljø omkring dem. Det er en del af deres almene og demokratiske dannelse. Dette lærer vi fra os på Byggeskolen for børn og unge på Papirøen, hvor vi kommer 360˚ omkring alle faser i det byggede miljø. Vi tager udgangspunkt i det billeddannende og arbejder med den sanselige og taktile side af byggeriet. Undervisningsforløbet inddrager elementer fra faget dansk og billedkunst.
BIBIANA Danmark sikrer børns stemme i det byggede miljø og på Papirøen formidles børnenes visioner videre til bla. byggeriets partnerkreds og Københavns Kommune ved By og Havn.

booking

Bookning af besøg foregår hos undervisningsansvarlig Jane Rud jane@bibianadanm ark.dk eller på mobil: 61670974
Se mere om BIBIANA Danmarks aktiviteter og udstillinger på bibianadanmark.dk
skrivring
BIBIANA Danmark - Ørestads Boulevard 55 B 2300 København S
BIBIANA Hirtshals - Vodbindervej 2, 9850 Hirtshals
info@bibianadanmark.dk
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram